Karbon Yakalama

Karbon Yakalama, düşük maliyetli güneş enerjisi kullanarak CO2 ve suyu atmosferden uzaklaştırmayı hedefler. Amacımız bu teknolojinin gelişmesine katkı sağlayarak sürdürülebilir bir hayata geçişi hızlandırmak!

KARBON YAKALAMA NEDİR?

Fosil yakıt kullanan güç santralleri atmosfere yoğun biçimde sera gazları emisyonları yapmaktadır. Karbon salımlarının, sera gazı emisyonları içerisinde yüksek oranlarda bulunmasının yok edilmesi için teknolojiler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Küresel ısınma ve global iklim değişikliği mekanizmaları içerisinde global karbon salımları önemli bir yer tutmaktadır.

Şuanda bu sektörün yatırım maliyetleri yüksek olan ve geliştirilmesi gerekli olan endüstriyel ölçekli karbon yakalama ve depolama yöntemleri genel itibari ile üç başlık altında incelemek mantıklı olacaktır. Bu üç başlık; Yakma Öncesi Yakalama (Pre-Combustion CO2 Capture), Yakma Sonrası Yakalama (Post-Combustion CO2 Capture) ve Oksi-yakıt Yakma Tutumu (Oxy-fuel) yöntemleridir. Bu teknikler çağımızda halen geliştirme aşamasındadır.

Yakma Öncesİ Yakalama (Pre-Combustion CO2 Capture)

Yakma öncesi yakalama (tutum) tekniğinde, yanma işleminden önce katı yakıt, buhar ve oksijence zengin basınçlı bir ortamda ısıtılarak gaz yakıt formuna dönüştürülür. Bu yakıt hidrojen ve karbonmonoksit bileşimli olup sentez gazı (syngas) olarak da isimlendirilir. Bu teknikte karbon, sentez gazı yanmadan önce fiziksel ya da kimyasal absorpsiyon yöntemleriyle ayrıştırılır ve depolanırlar.

Yakma Sonrası Yakalama (Post-Combustion CO2 Capture)

Yakma sonrası yakalama tekniğinde, yanma işlemi sonrası ortaya çıkartılan karbondioksit kimyasal çözücüler yardımı ile ayrıştırılmakta ve depolarda depolanmaktadır.

Oksİ-yakıt Yakma Tutumu (Oxy-fuel)

Oksi-yakıt yakma tutumu teknolojisinde yanma işleminde hava yerine yüksek saflıkta oksijen kullanılıyor. Bununla birlikte yanma neticesinde daha yüksek sıcaklık elde edilirken açığa çıkan CO2 ve H2O bakımından zengin baca gazlarının yakıcılarda tekrar kullanılabileceği değerlendirilmektedir.